tyontekijan palkkaaminen

Työntekijän palkkaaminen – Mitä huomioida?

Monessa yrityksessä uuden työntekijän palkkaaminen on ajankohtaista, kun liike-elämä kesän jäljiltä taas vilkastuu. Tarve on toki mahdollinen mihin vuodenaikaan tahansa ja se voi olla luonteeltaan myös määräaikaista. Uuden työntekijän palkkaaminen saattaa askarruttaa yrittäjän mieltä: Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon?

Työpaikkailmoituksen ja hakemusten saapumisen jälkeen on haastatteluiden vuoro. Pieni vinkki haastatteluihin: (lisää…)

Lue lisää

henkilöstön johtaminen

Henkilöstöjohtaminen on huipputärkeää

Jos sinulta kysytään, pystytkö maailmassa rahalla ostamaan kaikki asiat, mitä vastaat? Todennäköisesti hetken pohdittuasi toteat, että on useitakin asioita, joita ei voi rahalla saada. Ensimmäisinä mieleen saattaa nousta aito rakkaus tai ystävyys, kunnioitus, arvostus ja luottamus.

Entäpä yritysmaailmassa? Helposti voisi ajatella, että tietenkin kaikkeahan sitä voi ostaa aina palveluista hyviin työntekijöihin, mutta ei ehkä sittenkään… Miten ostat yrityksen kulttuurin? Entä työhyvinvointia? Tai entäpä hyvää johtamista? (lisää…)

Lue lisää

konsultoiva tilitoimisto

Millainen tilitoimisto sopii yritykselleni?

”Pääasia on, että aina kannattaa valita tilitoimisto, joka on Taloushallintoliiton auktorisoitu jäsen.”

Ennen kuin pohdimme yhdessä, millainen tilitoimisto sopii sinun yrityksesi tarpeisiin, on hyvä ottaa puheeksi tilitoimistoalalla kaksi käynnissä olevaa suurta kehityssuuntaa:

1) Suuret tilitoimistot ostavat pieniä tilitoimistoja ja luovat siten laajempia kokonaisuuksia sekä
2) tilitoimistopalvelut digitalisoituvat voimakkaasti.

Suuret tilitoimistot osatavat pieniä tilitoimistoja mm. eläköitymisen myötä. Isoissa ja pienissä toimistoissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Pääasia on, että aina kannattaa valita tilitoimisto, joka on Taloushallintoliiton auktorisoitu jäsen. Jo tämä pitää sisällään sen, että tietyt hyvän palvelun laatuvaatimukset täyttyvät ja palvelu on jatkuvaa. Taloushallintoliitto valvoo, että tilitoimistosta löytyy alan tiukimman seulan eli KLT-tutkinnon suorittanut ammattilainen.  Auktorisoidussa toimistossa on toimivat varahenkilöjärjestelyt yllättävien tilanteiden varalle.  Tiesithän, että vain 20% Suomen tuhansista tilitoimistoista on auktorisoituja. (lisää…)

Lue lisää

koulutussuunnitelma

Koulutussuunnitelma – tavoitteellista osaamisen kehittämistä

Eletään vilkkainta kesälomakuukautta, mutta hiljalleen ajatukset rientävät syksyyn ja koulujen alkuun. Koulu ja opiskelu eivät kuitenkaan ole ainoastaan päätoimisesti opiskeleville vaan myös osatyössäkäyvien arkea. Opiskella voi oman toimen ohella, mutta myös yritykset voivat kannustaa ja panostaa työntekijöidensä koulutukseen. Tällöin yrityksen on hyvä laatia koulutussuunnitelma. Itse pidän tärkeänä jatkuvaa osaamisen kehittämistä, koska se auttaa pysymään mukana jatkuvassa muutoksessa.


Miksi osaamista tulisi kehittää suunnitelmallisesti?

Nykyajan yhteiskunta on hyvin kiireinen: uutta informaatiota tulee nopeasti ja vanhempaa tietoa päivitetään tiuhaan tahtiin. Oppiminen on hidas prosessi, ja osaamisen vaaditaan olevan ajan hermoilla. Tämä yhtälö kuulostaa haasteelliselta ja saattaa aiheuttaa turhautumista, stressiä, ajanhallintaongelmia ja riittämättömyyden tunnetta omaa osaamistaan kohtaan. Näiden ongelmien välttämiseksi oppimisen tulisi olla tehokasta ja mielekästä. Tehokkaan ja mielekkään oppimisen perustana on oppijan oma, henkilökohtainen kokemus sekä työnantajan puolelta tuleva tuki ja mahdollisuudet. (lisää…)

Lue lisää

EDI-operaattori

EDI-operaattorin kokemuksia – Asiakaspalvelun ja sanomaliikenteen valvonnan merkitys

Olen työskennellyt noin viisi vuotta asiakaspalvelussa sekä valvonut EDI-operaattorin sanomaliikennettä. Asiakaspalvelun tarkoituksen ja merkityksen tietää varmasti jokainen, mutta mitä se sanomaliikenteen valvonta sitten pitää sisällään?

 

EDI-operaattorin toiminta vikatilanteissa

Sanomaliikenteen valvonnan ydinajatus on se, että jokainen meille saapuva sanoma käsitellään sekä huolehditaan myös siitä, että se lähtee eteenpäin siinä muodossa, kuin vastaanottajan kanssa ollaan sovittu. Valvonta ei lopu pelkästään sanoman lähetykseen, sillä usein EDI-operaattoreiden välisessä liikenteessä on myös käytössä automaattiset sanomien kuittaukset, jolloin vastaanottava operaattori kuittaa lähettävälle operaattorille, että sanoma on vastaanotettu onnistuneesti. Mikäli kuittaus ei saavu määräajassa, tai kuittauksessa ilmoitetaan sanomassa ollut virhe, niin tätä lähdetään selvittämään yhdessä vastaanottavan operaattorin kanssa. Tällä käytännöllä pystytään varmistamaan se, että sanoma on siirtynyt varmasti onnistuneesti eteenpäin ja se on myös lähtenyt käsittelyyn seuraavalla etapilla. Käytännössä siis sanomaliikenteen valvojalla alkaa siinä vaiheessa työskentely, kun jokin sanoma jää meillä virheeseen tai sanoma ei siirry onnistuneesti eteenpäin vastaanottajalle. (lisää…)

Lue lisää

EDI-kumppani

Millainen on hyvä EDI-kumppani?

Ensimmäiseksi sinulla voi herätä kysymys, mitä tarkoitan, kun puhun EDI-kumppanista. EDI-kumppanilla voidaan tarkoittaa kahta asiaa:

  • Asiakkaalle EDI-kumppani on se, joka toteuttaa sähköiset yhteydet asiakkaiden ja toimittajien kanssa.
  • Sovellustalolle EDI-kumppani on mm. operaattorikumppani. Tähän keskitymme nyt tässä blogitekstissä.

Operaattorikumppani?

Sovellustalo ratkoo asiakkaiden liiketoiminnallisia haasteita sovelluksella ja sen käytettävyydellä. Sovelluksen käytön pitäisi olla helppoa ja tukea asiakaan tarpeita, ei ohjata toimintaa. Oikeanlaisen sovelluksen käyttö tukee niin sisäistä (esim. tuotannon seurantaa, keräilyä, ym.) kuin ulkoistakin toimintaa (esim. myynti, ostot, toimitukset, ym.). (lisää…)

Lue lisää

HR-jarjestelma

Kokemuksia HR-järjestelmän hankinnasta

Haastattelin LPOnetin* talouspäällikköä, Pirjo Pohjanheimoa, HR-järjestelmän valinnasta ja käyttöönottoprosessista. Käytännönesimerkin kautta saat toivottavasti tietoa HR-järjestelmän käyttöönotosta ja vertaistukea omille pohdinnoillesi.

Miksi HR-järjestelmän hankinta koettiin tarpeelliseksi?

– Palkanlaskenta on meillä ulkoistettu, ja tästä johtuen kaikki HR-asiat olivat meillä jos ei nyt sadoissa niin ainakin kymmenissä Excel-taulukoissa. Halusimme, että kaikki työntekijöihin liittyvät tiedot ovat yhdessä paikassa ja esimiesten käytettävissä. Syntyi tarve HR-järjestelmän hankinnalle.

(lisää…)

Lue lisää

Sonet Premium

Sonet Premium – Kuinka käyttöönotto tapahtuu?

Sigrid Juséliuksen Säätiö* on jo vuosia käyttänyt Sonet taloudenohjausta oman taloushallintonsa hoitamiseen. Säätiön kamreeri, Ann-Sofi Palin, osallistui Rauhalan järjestämille Sonet-käyttäjäpäiville ja kuuli siellä Sonet Premiumista ensi kertaa: ”Silloin syntyi ajatus siitä, että jossain vaiheessa vanha versio päivitetään tähän uuteen”.

Vuoden 2016 alussa Rauhala pyysi säätiön mukaan pilottiyritykseksi Sonet Premiumin käyttöönottoon. ”Hankkeeseen oli helppo lähteä mukaan, sillä Sonetin vaihtaminen Sonet Premiumiksi eteni selkeää toimintasuunnitelmaa pitkin. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty ja pääsimmekin huhti-toukokuun vaihteessa jo itse käyttämään ohjelmaa”, kertoo Palin. (lisää…)

Lue lisää

budjetointi

Budjetointi yrityksessä – Maalaa liiketoiminnastasi selkeä kokonaiskuva

Menestyjät suunnittelevat toimintaansa ja asettavat tavoitteita

Tosiasia on, että kaikki menestyjät suunnittelevat toimintaansa, asettavat tavoitteita ja pyrkivät ennakoimaan tulevaa. Tätä me teemme luontaisesti yksityiselämässämme ja työssämme. Jos ei ole tavoitteita, eikä tahtoa, ei tule saavutuksiakaan.  Budjetin suunnittelu ja laatiminen ovat yrityksen toiminnan tavoitteenasettelua ja ennakoimista.

Budjetointi on tiiviissä yhteydessä yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin. Se antaa myös ison pitkän tähtäimen kokonaiskuvan.  Yrityksissä budjetoinnin, seurannan ja ennustamisen tulee olla (lisää…)

Lue lisää

verkkolaskupalvelu

Verkkolaskupalvelu – Mitä eroa palveluilla on?

Viime kerralla puhuttiin Finvoicesta sekä verkkolaskupalvelun hyvistä että huonoista puolista ja vielä siitä, miten verkkolaskupalvelun saa käyttöönsä. Pureudutaan tällä kertaa siihen, mitä palvelulla saa.

On toki itsestään selvää, että verkkolaskupalvelulla saadaan lasku kulkemaan toimittajalta vastaanottajalle. Vaikka operaatio kuulostaa jokseenkin simppeliltä, siihen kuuluu kuitenkin tiettyjä huomioonotettavia asioita, joissa palvelupuoli korostuu.

 

(lisää…)

Lue lisää