skannauspalvelu

Skannauspalvelu

Eletään vuotta 2016. Paluu Tulevaisuuteen elokuvan mukaan mikrossa piti pystyä laajentamaan 10 senttimetrin halkaisijaltaan oleva kiekko täysikokoiseksi pizzaksi. Puhumattakaan lentävistä autoista… No, ihan näihin ei päästy, mutta videoneuvottelut isolta televisioruudulta onnistuu jo kädenkäänteessä. (lisää…)

Lue lisää

Verotili kirjanpidossa

Verotili kirjanpidossa

Verotili on Verohallinnon ylläpitämä asiakaskohtainen tili, jolle kootaan veronmaksajan oma-aloitteisia veroja ja maksuja. Verotilillä näkyvät arvonlisäverot sekä työnantajasuoritukset eli maksettujen palkkojen verohallintoon tilitettävät ennakonpidätykset sekä sosiaaliturvamaksut. Yrittäjille verotili kirjanpidossa ja sen seuraaminen on hyvä ottaa osaksi jatkuvia rutiineja. (lisää…)

Lue lisää

EDI Projekti

Viisi askelta onnistuneeseen EDI projektiin

EDI käyttöönotto vaatii usean eri osapuolen yhteistyötä. Mukana ovat yleensä kauppakumppanit, esimerkiksi tilaaja ja toimittaja, joiden välillä yhteys rakennetaan. Lisäksi mukana on vielä molempien osapuolien operaattorit ja ERP toimittajat. EDI sanomaliikenne on usein vieras aihe, varsinkin ensimmäistä yhteyttään rakentavalla osapuolelle. Koska osapuolia on useita, on hyvä tiedostaa ainakin muutamia asioita, joilla projekti onnistuu paremmin.

Tuon tässä tekstissä esiin asioita, jotka uutta EDI yhteyden perustamista suunnittelevan yrityksen kannattaa huomioida. (lisää…)

Lue lisää

Varmuuskopiointi

Varmuuskopiointi – Pidäthän huolta yrityksesi tärkeimmästä omaisuudesta?

Kierrän paljon Pk-yrityksissä keskustelemassa tietoteknisten palvelujen käyttöön liittyvistä asioista. Hyvin tavanomainen tilanne on, että asiakkaalta löytyy muutama palvelin, joissa ajetaan yritystoiminnan kannalta tärkeitä ohjelmistoja ja säilytetään tärkeitä tiedostoja. Kun keskustelu etenee kohtaan varmuuskopiointi, tilan valtaa usein hetkellinen hiljaisuus. Pienen mietinnän jälkeen tyypillisimmät saamani vastaukset ovat, että… (lisää…)

Lue lisää

harjoittelijana sahkoisessa sanomanvalityksessa

Harjoittelijana OWS:lla sanomanvälityksen parissa

Insinööriopintoihin kuuluu 30 opintopisteen mittainen työharjoittelu. Harjoittelu on kolmannen ja neljännen opiskeluvuoden välissä. Suoritan opintoihini kuuluvan työharjoittelun OWS:llä. Harjoitteluni kestää n. 6kk ja toimin sinä aikana sanomaliikenteen valvonnassa ja asiakastuessa. Insinööriopinnot antavat hyvän pohjan moneen IT-alan työtehtävään, mutta käytännön asiat opitaan vasta töissä tekemällä.

Miten päädyin harjoittelijaksi OWS:lle?

Kouluni (SeAMK) järjesti viime keväänä työelämätapahtuman, jossa opiskelijat ja yritykset pääsivät kohtaamaan toisiaan.  Yksi yritysständeistä oli OWS:n ja sillä esiteltiin alaa, josta en aikaisemmin ollut kuullutkaan. Suuntautumisalani (ohjelmistotekniikka) vuoksi ehkä helpoin harjoittelupaikka olisi ollut ohjelmistoihin, käyttöliittymiin tai internetsivuihin liittyvä työpaikka. Kuitenkin OWS ja koko ala oli minulle ennalta tuntematon ja mielenkiinnon siemen jäi takaraivoon itämään.

Seuraavan parin viikon ajan (lisää…)

Lue lisää

tyontekijan palkkaaminen

Työntekijän palkkaaminen – Mitä huomioida?

Monessa yrityksessä uuden työntekijän palkkaaminen on ajankohtaista, kun liike-elämä kesän jäljiltä taas vilkastuu. Tarve on toki mahdollinen mihin vuodenaikaan tahansa ja se voi olla luonteeltaan myös määräaikaista. Uuden työntekijän palkkaaminen saattaa askarruttaa yrittäjän mieltä: Mitä kaikkea tulee ottaa huomioon?

Työpaikkailmoituksen ja hakemusten saapumisen jälkeen on haastatteluiden vuoro. Pieni vinkki haastatteluihin: (lisää…)

Lue lisää

henkilöstön johtaminen

Henkilöstöjohtaminen on huipputärkeää

Jos sinulta kysytään, pystytkö maailmassa rahalla ostamaan kaikki asiat, mitä vastaat? Todennäköisesti hetken pohdittuasi toteat, että on useitakin asioita, joita ei voi rahalla saada. Ensimmäisinä mieleen saattaa nousta aito rakkaus tai ystävyys, kunnioitus, arvostus ja luottamus.

Entäpä yritysmaailmassa? Helposti voisi ajatella, että tietenkin kaikkeahan sitä voi ostaa aina palveluista hyviin työntekijöihin, mutta ei ehkä sittenkään… Miten ostat yrityksen kulttuurin? Entä työhyvinvointia? Tai entäpä hyvää johtamista? (lisää…)

Lue lisää

konsultoiva tilitoimisto

Millainen tilitoimisto sopii yritykselleni?

”Pääasia on, että aina kannattaa valita tilitoimisto, joka on Taloushallintoliiton auktorisoitu jäsen.”

Ennen kuin pohdimme yhdessä, millainen tilitoimisto sopii sinun yrityksesi tarpeisiin, on hyvä ottaa puheeksi tilitoimistoalalla kaksi käynnissä olevaa suurta kehityssuuntaa:

1) Suuret tilitoimistot ostavat pieniä tilitoimistoja ja luovat siten laajempia kokonaisuuksia sekä
2) tilitoimistopalvelut digitalisoituvat voimakkaasti.

Suuret tilitoimistot osatavat pieniä tilitoimistoja mm. eläköitymisen myötä. Isoissa ja pienissä toimistoissa on omat hyvät ja huonot puolensa. Pääasia on, että aina kannattaa valita tilitoimisto, joka on Taloushallintoliiton auktorisoitu jäsen. Jo tämä pitää sisällään sen, että tietyt hyvän palvelun laatuvaatimukset täyttyvät ja palvelu on jatkuvaa. Taloushallintoliitto valvoo, että tilitoimistosta löytyy alan tiukimman seulan eli KLT-tutkinnon suorittanut ammattilainen.  Auktorisoidussa toimistossa on toimivat varahenkilöjärjestelyt yllättävien tilanteiden varalle.  Tiesithän, että vain 20% Suomen tuhansista tilitoimistoista on auktorisoituja. (lisää…)

Lue lisää

koulutussuunnitelma

Koulutussuunnitelma – tavoitteellista osaamisen kehittämistä

Eletään vilkkainta kesälomakuukautta, mutta hiljalleen ajatukset rientävät syksyyn ja koulujen alkuun. Koulu ja opiskelu eivät kuitenkaan ole ainoastaan päätoimisesti opiskeleville vaan myös osatyössäkäyvien arkea. Opiskella voi oman toimen ohella, mutta myös yritykset voivat kannustaa ja panostaa työntekijöidensä koulutukseen. Tällöin yrityksen on hyvä laatia koulutussuunnitelma. Itse pidän tärkeänä jatkuvaa osaamisen kehittämistä, koska se auttaa pysymään mukana jatkuvassa muutoksessa.


Miksi osaamista tulisi kehittää suunnitelmallisesti?

Nykyajan yhteiskunta on hyvin kiireinen: uutta informaatiota tulee nopeasti ja vanhempaa tietoa päivitetään tiuhaan tahtiin. Oppiminen on hidas prosessi, ja osaamisen vaaditaan olevan ajan hermoilla. Tämä yhtälö kuulostaa haasteelliselta ja saattaa aiheuttaa turhautumista, stressiä, ajanhallintaongelmia ja riittämättömyyden tunnetta omaa osaamistaan kohtaan. Näiden ongelmien välttämiseksi oppimisen tulisi olla tehokasta ja mielekästä. Tehokkaan ja mielekkään oppimisen perustana on oppijan oma, henkilökohtainen kokemus sekä työnantajan puolelta tuleva tuki ja mahdollisuudet. (lisää…)

Lue lisää